Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Grodno SA

data aktualizacji

23 września 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego zatwierdzono prospekt emisyjny w formie jednolitego dokumentu, sporządzony przez:
 

• Grodno SA z siedzibą w Michałowie – Grabinie, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C oraz D Grodno S.A. z siedzibą w Michałowie – Grabinie (firmą inwestycyjną jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA).