Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Etos SA

Data aktualizacji:
21 kwietnia 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Etos SA z siedzibą w Gdańsku, w związku z ofertą publiczną akcji serii A1 oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A1 „ETOS” S.A. z siedzibą w Gdańsku (oferującym jest Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu – globalny koordynator, prowadzący księgę popytu i oferujący, BESI Grupo Novo Banco, Oddział w Polsce – współprowadzący księgę popytu, IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie – współprowadzący księgę popytu).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Etos SA

plik .pdf, 131,6kB
Pobierz