Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Enter Air SA 15062015

data aktualizacji

15 czerwca 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

•  Enter Air SA z siedzibą w Warszawie, w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C oraz praw do akcji serii C ENTER AIR SA z siedzibą w Warszawie (oferującym jest IPOPEMA Securities SA z siedzibą w Warszawie, a menedżerem oferty jest Bank Zachodni WBK SA z siedzibą we Wrocławiu).