Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Biomed-Lublin

data aktualizacji

19 stycznia 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA z siedzibą w Lublinie, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B,C,D,E „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą Lublinie (firmą inwestycyjną jest Dom Maklerski WDM SA z siedzibą we Wrocławiu).