Komunikat w sprawie udzielenia zezwolenia na utworzenie PZU FIZ Akord oraz zatwierdzenia prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych

data aktualizacji

14 kwietnia 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) udzielono zezwolenia na utworzenie przez PZU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie:

• PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord co jest równoznaczne z zatwierdzeniem prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C, D, E, F, G, H i I PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord.