Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Nordea Bank Danmark A/S SA Oddział w Polsce

Data aktualizacji:

20 lipca 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 17 lipca 2015 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przez:

•  Nordea Bank Danmark A/S Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Łodzi.

Zarządzającym jest PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Do pobrania

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Nordea Bank Danmark A/S SA Oddział w Polsce

plik .pdf, 69,9kB
Pobierz