Komunikat w sprawie wpisów do rejestru PPE w Morawiec Sp. z o. o.

data aktualizacji

20 października 2015 r.


Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 20 października 2015 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 
             
            •  Morawiec Sp. z o. o. z siedzibą w Głogówku.

Zarządzającym jest:

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
 
    - PZU Gotówkowy, 
    - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, 
    - PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK, 
    - PZU Zrównoważony, 
    - PZU Akcji KRAKOWIAK, 
    - PZU Akcji NOWA EUROPA.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie.