Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie rozliczeń transakcji KDPW_CCP SA

Data aktualizacji:

17 grudnia 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono:

  • zmiany w regulaminie rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany),

dokonane Uchwałą Nr 1/65/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP SA z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany), zmienionej Uchwałą Nr 39/103/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP SA z dnia 27 czerwca 2013 roku oraz Uchwałą Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP SA z dnia 20 listopada 2013 roku;

  • zmiany w regulaminie rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany),

dokonane Uchwałą Nr 2/66/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP SA z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), zmienionej Uchwałą Nr 40/104/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP SA z dnia 27 czerwca 2013 roku,  Uchwałą Nr 42/106/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP SA z dnia 27 czerwca 2013 roku, Uchwałą Nr 44/108/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP SA z dnia 17 września 2013 roku oraz Uchwałą Nr 55/119/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP SA z dnia 20 listopada 2013 roku.

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie rozliczeń transakcji KDPW CCP SA

plik .pdf, 34,6kB
Pobierz