Komunikat w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA

data aktualizacji

20 grudnia 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono:

  • zmiany w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA,

dokonane Uchwałą Nr 30/528/13 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA z dnia 28 października 2013 roku.