Komunikat w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

data aktualizacji

17 grudnia 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono:

  • zmiany w regulaminie  Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA

dokonane Uchwałą Nr 31/529/13 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA z dnia 13 listopada 2013 roku.