Komunikat w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie BondSpot SA

data aktualizacji

17 grudnia 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono:

  • zmiany w regulaminie BondSpot SA

dokonane Uchwałą Nr 31/O/2013 Rady Nadzorczej BondSpot SA z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego.