Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Vistula Group

data aktualizacji

12 listopada 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Vistula Group SA z siedzibą w Krakowie sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii M (oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA).