Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Feerum

Data aktualizacji:

3 kwietnia 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Feerum SA z siedzibą w Chojnowie sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii C, D i E, oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E oraz praw do akcji serii E (oferującym jest KBC Securities NV).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Feerum

plik .pdf, 129,9kB
Pobierz