Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Feerum

data aktualizacji

3 kwietnia 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Feerum SA z siedzibą w Chojnowie sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii C, D i E, oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E oraz praw do akcji serii E (oferującym jest KBC Securities NV).