Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Energa

data aktualizacji

15 listopada 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Energa SA z siedzibą w Gdańsku w związku z publiczną ofertą sprzedaży akcji serii AA oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii AA (oferującym jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego).