Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Capital Park

Data aktualizacji:

14 listopada 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Capital Park SA z siedzibą w Warszawie w związku z publiczną ofertą akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C i E oraz praw do akcji serii C (oferującym jest Dom Inwestycyjny BRE Banku SA).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Capital Park

plik .pdf, 64,4kB
Pobierz