Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie

data aktualizacji

3 stycznia 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 6 grudnia 2013 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie

Zarządzającym jest:
1. Legg Mason Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
2. Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
- Legg Mason Subfundusz Akcji,
- Legg Mason Subfundusz Strateg,
- Legg Mason Subfundusz Obligacji,
- Legg Mason Subfundusz Pieniężny.