Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat na temat trzyletniej stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych

Data aktualizacji:
Działając w imieniu Komisji Nadzoru Finansowego, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od 31 marca 2010 roku do 29 marca 2013 roku wyniosła 16,636%, zaś minimalna wymagana stopa zwrotu wyniosła 8,318%. Wszystkie podmioty osiągnęły minimalną wymaganą stopę zwrotu.
Wartości stóp zwrotu poszczególnych funduszy emerytalnych zawarte są w poniższej tabeli.

Stopy zwrotu OFE za okres od 31-03-2010 do 29-03-2013

Nazwa OFE

Stopa zwrotu w okresie

Kwota niedoboru

 Allianz Polska OFE

19,132%X
 Nordea OFE19,052%X
 Amplico OFE17,976%X
 ING OFE17,664%X
 Aviva OFE Aviva BZ WBK17,234%X
 OFE WARTA 16,820%X
 PKO BP Bankowy OFE 16,375%X
 AXA OFE 16,290%X
 OFE PZU "Złota Jesień" 15,382%X
 AEGON OFE 15,271%X
 Generali OFE 14,760%X
 Pekao OFE 14,641%X
 OFE Pocztylion 13,768%X
 OFE POLSAT9,828% X

Średnia ważona stopa zwrotu

16,636%x

Minimalna stopa zwrotu

           8,318%

x

 


Do pobrania

Komunikat na temat trzyletniej stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych

plik .pdf, 184,6kB
Pobierz