Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Wycofanie licencji dla Global Markets OOD (GM)

Data aktualizacji:

4 listopada 2014 r.

Komisja Nadzoru Finansowego przypomina, że w dniu 14 lipca 2014 r., bułgarski organ nadzoru, Bulgarian Financial Supervision Commission (BFSC), decyzją nr 651 - IP cofnął zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej dla Global Markets OOD (GM) z siedzibą w Bułgarii.

Global Markets OOD jest spółką, która notyfikowała zamiar prowadzenia działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału, zgodnie z art. 32 unijnej dyrektywy MiFID.

Do pobrania

Wycofanie licencji dla Global Markets OOD (GM)

plik .pdf, 138,6kB
Pobierz