Spotkanie z biegłymi rewidentami badającymi sprawozdania finansowe banków

data aktualizacji

W dniu 9 stycznia 2014 r. w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) odbyło się spotkanie z przedstawicielami sześciu firm audytorskich odpowiedzialnych za badanie sprawozdań finansowych banków komercyjnych i banków zrzeszających banki spółdzielcze.

Spotkanie dotyczyło badania sprawozdań finansowych banków za 2013 r. w kontekście:

• bancassurance,
• wyceny ekspozycji kredytowych zgodnie z MSR,
• łączenia badania sprawozdania finansowego ze świadczeniem usług doradczych przez podmioty z tej samej sieci,
• corporate governance,
• funkcji compliance,
• Asset Quality Review.