Spotkanie KNF z Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo – Kredytową

data aktualizacji

Na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 30 września 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zapoznała się z informacją na temat aktualnej sytuacji w sektorze spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych (SKOK) i w Kasie Krajowej.

Komisja wysłuchała stanowiska władz Kasy Krajowej w sprawie bieżących problemów sektora. Dyskusja z przedstawicielami zarządu i rady nadzorczej Kasy Krajowej dotyczyła kierunków dalszej restrukturyzacji sektora, w tym potrzeby zmobilizowania w tym celu środków zgromadzonych w całym systemie SKOK.

W szczególności omówiono kwestie:

• obciążeń finansowych kas na rzecz innych podmiotów systemu SKOK,
• działań planowanych przez Kasę Krajową w celu stabilizacji i wzmocnienia kas, jak i tempa prowadzonych działań,
• wątpliwości związanych z działalnością pomocową Kasy Krajowej,
• powiązań kapitałowych i personalnych spółek w systemie SKOK, w tym pozycji Kasy Krajowej w relacji do innych podmiotów z systemu, a w szczególności do SKOK Holding s.a.r.l. z Luksemburga,
• możliwych dodatkowych źródeł zasilenia funduszu stabilizacyjnego zarządzanego przez Kasę Krajową, w tym niepobranych dywidend ze SKOK Holding s.a.r.l. z Luksemburga,
• kosztów działania Kasy Krajowej oraz kosztów obciążających kasy,
• działalności kontrolnej i lustracyjnej Kasy Krajowej,
• członkostwa w Kasie Krajowej i zasad ładu korporacyjnego.