Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Ogłoszenie przez Sąd upadłości SKOK „Wspólnota”

Data aktualizacji:
W dniu 26 września 2014 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Wspólnota” (sygnatura akt VI GU 131/14).

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, że niezależnie od ustawowych przesłanek, przyczyną upadłości były m.in. ponoszone koszty umów outsourcingowych zawartych przed ustanowieniem w kasie zarządcy komisarycznego, jakość portfela kredytowego oraz brak finansowania zewnętrznego.

KNF zawiesiła działalność SKOK „Wspólnota” z dniem 18 lipca 2014 r. oraz wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy. Więcej informacji o decyzji KNF

Do pobrania

Ogłoszenie przez Sąd upadłości SKOK „Wspólnota”

plik .pdf, 87,8kB
Pobierz