Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Alterco, Wikana, PZ Cormay oraz e-Kancelarii Grupa Prawno-Finansowa

Data aktualizacji:
Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek:

• Alterco SA – od dnia 2 maja 2014 r. do dnia 2 czerwca 2014 r. włącznie,
• Wikana SA – od dnia 2 maja 2014 r. do dnia 9 maja 2014 r. włącznie,
• PZ Cormay SA – od dnia 2 maja 2014 r. do dnia 13 maja 2014 r. włącznie,
• e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa SA – od dnia 2 maja 2014 r. do dnia
12 maja 2014 r. włącznie,

z powodu nieprzekazania przez spółki do publicznej wiadomości jednostkowych
i skonsolidowanych raportów rocznych za rok obrotowy 2013 w terminie określonym przepisami prawa.

Zgodnie z § 101 ust. 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, raport roczny i skonsolidowany raport roczny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 103 1 Rozporządzenia, nie później jednak niż cztery miesiące o dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy.

Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym.

_________________________________
1 Spółka notowana na rynku regulowanym jest obowiązana określić i przekazać do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, w formie raportu bieżącego, stałe daty przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych.

 

Do pobrania

Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Alterco, Wikana, PZ Cormay oraz e-Kancelarii Grupa Prawno-Finansowa

plik .pdf, 151,1kB
Pobierz