Komunikat w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono:

zmiany w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA,

dokonane Uchwałą Nr 26/524/13 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA z dnia 12 września 2013 roku.