Komunikat w sprawie wycofania licencji dla Global Markets OOD

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że bułgarski organ nadzoru (Bulgarian Financial Supervision Commission) rozpoczął procedurę cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej dla Global Markets OOD z siedzibą w Bułgarii (dalej: GM). GM jest spółką, która notyfikowała zamiar prowadzenia działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału, zgodnie z art. 32 unijnej dyrektywy MiFID.

W związku z powyższym, Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że Global Markets OOD nie może zawierać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej umów z nowymi klientami oraz powinna dążyć do rozliczenia i zakończenia umów z obecnymi klientami.

Komunikat o podjęciu kroków w celu cofnięcia licencji dla GM (wersja angielska).