Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie udzielenia zgody na dokonanie zmian w statucie spółki TGE SA

Data aktualizacji:
Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) postanowiono udzielić zgody na dokonanie zmian w § 2 ust. 2-4, § 19 ust. 2, § 23 i § 24 ust. 2 Statutu spółki:

Towarowa Giełda Energii SA,


dokonane Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Towarowa Giełda Energii SA z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia zmian w statucie Towarowej Giełdy Energii SA

Do pobrania

Komunikat w sprawie udzielenia zgody na dokonanie zmian w statucie spółki TGE SA

plik .pdf, 152,7kB
Pobierz