Komunikat w sprawie udzielenia zgody na dokonanie zmian w regulaminie spółki Towarowa Giełda Energii SA

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) postanowiono udzielić zgody na dokonanie zmian w regulaminie spółki:

Towarowa Giełda Energii SA,


dokonane Uchwałą Nr 15/5/VI/14 Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii SA z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmian Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii SA.