Komunikat w sprawie środków gromadzonych na rachunkach płatniczych prowadzonych przez instytucje płatnicze

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zwraca uwagę, że środki pieniężne zgromadzone na rachunkach płatniczych prowadzonych przez instytucje płatnicze nie podlegają gwarancjom Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i nie mogą być oprocentowane.

UKNF przypomina, że instytucje płatnicze są uprawnione do prowadzenia rachunków płatniczych, przy czym zgodnie z art. 7 ustawy z dn. 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych:

  • środki pieniężne otrzymywane przez instytucje płatnicze, biura usług płatniczych, instytucje pieniądza elektronicznego oraz oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego w związku ze świadczeniem usług płatniczych oraz w zamian za wydawany pieniądz elektroniczny nie stanowią depozytu ani innych środków pieniężnych podlegających zwrotowi,

  • środki pieniężne złożone na rachunku płatniczym w instytucji płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego nie mogą być oprocentowane ani nie mogą przynosić żadnych innych pożytków użytkownikowi. 

Wykaz krajowych instytucji płatniczych ze wskazaniem usług płatniczych, do których są uprawnione te instytucje jest dostępny na stronie internetowej KNF (www.knf.gov.pl).