Komunikat w sprawie średniej ważonej stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych

data aktualizacji

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie ustalania stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 47, poz. 449) i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1149, z późn. zm.1) Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od 31 marca 2011 roku do 31 marca 2014 roku wyniosła 20,599%.


Wartości stóp zwrotu poszczególnych funduszy emerytalnych zawarte są w poniższej tabeli.

STOPY ZWROTU I NIEDOBORY OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH
ZA OKRES OD 31.03.2011 ROKU DO 31.03.2014 ROKU

Nazwa OFE

Stopa zwrotu w okresie

Nordea OFE 24,279% 
Amplico OFE22,293% 
ING OFE21,785%
Allianz Polska OFE21,217% 
PKO BP Bankowy OFE21,214% 
OFE WARTA20,343%
Aviva OFE Aviva BZ WBK19,948%
AXA OFE19,616%
OFE PZU "Złota Jesień"19,611% 
Generali OFE19,445%
Pekao OFE18,708% 
AEGON OFE18,682%

OFE Pocztylion

17,525%

Średnia ważona stopa zwrotu

20,599%


_______________________________
1Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1166  i 1385 oraz z 2013 r. poz. 70.