Komunikat w sprawie skrócenia okresu zawieszenia obrotu akcjami Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skrócono zawieszenie obrotu akcjami spółki:
  • Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA – do dnia 18 listopada 2014 r.

z powodu opublikowania przez spółkę w dniu 17 listopada 2014 r. raportu kwartalnego
za III kwartał 2014 roku.