Komunikat w sprawie skrócenia okresu zawieszenia obrotu akcjami e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skrócono zawieszenie obrotu akcjami spółki:

e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa SA – do dnia 30 maja 2014 r.

z powodu opublikowania przez spółkę w dniu 30 maja 2014 r. jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok.