Komunikat w sprawie skrócenia okresu zawieszenia obrotu akcjami Domu Maklerskiego IDM SA

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skrócono zawieszenie obrotu akcjami spółki:

• Dom Maklerski IDM SA – do dnia 4 czerwca 2014 r.

ze względu na przekazanie do publicznej wiadomości w dniu 30 maja 2014 r. komunikatu o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez Dom Maklerski IDM SA oraz w dniu 3 czerwca 2014 r. komunikatu informującego o nakazaniu przeniesienia instrumentów finansowych i środków pieniężnych klientów Domu Maklerskiego IDM SA oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA (Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego).