Komunikat w sprawie powołania do Zarządu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych przedstawiciela UKNF

data aktualizacji

W dn. 25 września 2014 r. w wyborach na stanowisko Członka Zarządu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) 1 powołano na 2,5-letnią kadencję Pana Marka Szuszkiewicza – Dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). ESMA jest częścią Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESFS)2, funkcjonującego od 1 stycznia 2011 r.

Pan Marek Szuszkiewicz od 23 lat związany jest z rynkiem kapitałowym. Od 1991 r. pracownik Biura Inspekcji Komisji Papierów Wartościowych, w 1997 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Departamentu Domów Maklerskich, które pełnił do czasu powstania Komisji Nadzoru Finansowego. W grudniu 2006 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Zarządzającego Pionem Nadzoru Rynku Kapitałowego UKNF. Od stycznia 2012 r. pełni funkcję Dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego UKNF.

Ukończył studia inżynierskie, doktoranckie z zakresu ekonomii oraz podyplomowe z zakresu inwestycji kapitałowych w SGH. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji krajowych i zagranicznych z zakresu finansów i nadzoru nad rynkiem finansowym. Ukończył Instytut Rozwoju Rynku Kapitałowego w Waszyngtonie organizowany przez SEC. Wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie z zakresu rynku kapitałowego, w tym zarządzania ryzykiem i wyceny instrumentów finansowych. Od 2005 r. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych. Przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego w Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO)3 . Od 2011 r. reprezentuje KNF w Radzie Organów Nadzoru ESMA.

Pan Marek Szuszkiewicz jest trzecim Polakiem we władzach instytucji Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego. W dniu 10 stycznia 2011 r. na stanowisko Członka Zarządu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) powołano Pana Damiana Jaworskiego – Dyrektora Departamentu Analiz i Współpracy z Zagranicą UKNF, którego kadencja w EIOPA zakończyła się 30 czerwca 2013 r., natomiast w dniu 1 lipca 2013 r. na 2,5 letnią kadencję na stanowisko Członka Zarządu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) – Pana Andrzeja Reicha, Dyrektora Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych UKNF.

_______________________________
1 Ang. European Securities and Markets Authority (ESMA) - http://www.esma.europa.eu/ 
2http://www.knf.gov.pl/o_nas/wspolpraca_miedzynarodowa/unia/ESNF.jsp
3 Ang. International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) - http://www.iosco.org/