Komunikat w sprawie banków objętych europejskimi stress testami

data aktualizacji

     W związku z ogłoszeniem przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) kolejnej edycji europejskich testów warunków skrajnych zaplanowanej na 2014 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) informuje, że w ćwiczeniu wezmą udział, jako podmioty zależne od europejskich banków objętych stress testami lub jako banki wskazane przez UKNF, banki działające w Polsce spełniające przynajmniej jedno z trzech kryteriów: bank systemowo istotny, bank giełdowy, bank kwotujący stawki WIBOR/WIBID 1.

Lista banków z Polski objętych europejskimi stress testami:

• Alior Bank SA,
• Bank BPH SA,
• Bank Gospodarki Żywnościowej SA,
• Bank Handlowy w Warszawie SA,
• Bank Millennium SA,
• Bank Ochrony Środowiska SA,
• Bank Polska Kasa Opieki SA,
• Bank Zachodni WBK SA,
• BNP Paribas Bank Polska SA,
• Deutsche Bank Polska SA,
• Getin Noble Bank SA,
• ING Bank Śląski SA,
• mBank SA,
• Nordea Bank Polska SA,
• Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO Bank Polski),
• Raiffeisen Bank Polska SA.

Indywidualne wyniki testów warunków skrajnych dla wszystkich ww. banków zostaną podane do publicznej wiadomości przez banki oraz UKNF.

Łącznie udział ww. banków biorących udział w ćwiczeniu w aktywach sektora bankowego w Polsce wynosi około 73%, a w aktywach sektora banków komercyjnych (bez banków spółdzielczych) – około 80%. Zgodnie z rekomendacjami EBA w każdym kraju powinno być to co najmniej 50% sektora bankowego.

Więcej informacji o europejskich testach warunków skrajnych w 2014 r. jest dostępnych w serwisie internetowym EBA.

 1Z wyjątkiem Banku Gospodarstwa Krajowego jako wyłączonego spod unijnych dyrektyw bankowych.