Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w spółce HS Wrocław

data aktualizacji

14 listopada 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 14 listopada 2014 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

HS Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

Zarządzającymi są:
Legg Mason Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:

• Legg Mason Subfundusz Akcji,
• Legg Mason Subfundusz Strateg,
• Legg Mason Subfundusz Obligacji,
• Legg Mason Subfundusz Pieniężny.