Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w ASM Unii SKOK

data aktualizacji

6 listopada 2014


Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 6 listopada 2014 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

ASM Unii SKOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie

Zarządzającym jest:
1. SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
- Subfundusz SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji,
- Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji,
- Subfundusz SKOK Gotówkowy,
- Subfundusz SKOK Obligacji,
- Subfundusz SKOK Akcji,
- Subfundusz SKOK Etyczny 1,
- Subfundusz SKOK Etyczny 2,
2. SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego.