Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego SMT

data aktualizacji

3 czerwca 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • SMT SA z siedzibą w Warszawie w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D, E i F (firma inwestycyjna: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie).