Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Serinus Energy

data aktualizacji

26 września 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Serinus Energy Inc. z siedzibą w Calgary (Kanada) w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym łącznie 38.479.608 akcji  (firma inwestycyjna - Dom Inwestycyjny Investors SA).