Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Selvita

data aktualizacji

25 listopada 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Selvita SA z siedzibą w Krakowie w związku z ofertą publiczną akcji serii F oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C, D, E, F oraz praw do akcji serii F Selvita SA z siedzibą w Krakowie (oferującym jest Dom Inwestycyjny Investors SA).