Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Polwax

data aktualizacji

8 września 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Polwax SA z siedzibą w Jaśle w związku z ofertą publiczną akcji serii B i C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B i C (oferującym jest Dom Maklerski mBank SA).