Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego J.W. Construction

data aktualizacji

14 lipca 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA z siedzibą w Ząbkach w związku z ofertą publiczną  akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C, praw do akcji serii C oraz praw poboru akcji serii C (oferującymi są: Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o. oraz Ipopema Securities SA).