Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Grupy LOTOS

Data aktualizacji:

7 listopada 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez: 

  • GRUPA LOTOS SA z siedzibą w Gdańsku w związku z ofertą publiczną akcji serii D oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D, praw do akcji serii D oraz praw poboru akcji serii D spółki GRUPA LOTOS SA z siedzibą w Gdańsku (współoferującymi są Société Générale Corporate & Investment Banking i Dom Maklerski PKO Banku Polskiego).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Grupy LOTOS

plik .pdf, 131,5kB
Pobierz