Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego DTP SA

data aktualizacji

7 lutego 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono podstawowy prospekt emisyjny sporządzony przez:

DTPSA z siedzibą w Warszawie, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B i C (oferującym jest Dom Inwestycyjny Investors SA).