Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Cyfrowego Polsatu

data aktualizacji

28 kwietnia 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Cyfrowy Polsat SA z siedzibą w Warszawie w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii I oraz J (oferującym jest Trigon Dom Maklerski SA z siedzibą w Krakowie).