Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

data aktualizacji

19 marca 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny certyfikatów inwestycyjnych serii 001, 002, 003, 004, 005 oraz 006 emitowanych przez:

Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty