Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych KBC Alokacji Sektorowych FIZ

data aktualizacji

5 września 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny certyfikatów inwestycyjnych serii A emitowanych przez:

• KBC Alokacji Sektorowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.