Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Capital Park

data aktualizacji

24 listopada 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Capital Park SA z siedzibą w Warszawie w związku z ofertą publiczną obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 zł (oferującym jest Noble Securities SA z siedzibą w Warszawie).