Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Briju

data aktualizacji

18 marca 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Briju SA z siedzibą w Poznaniu w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C i D (oferującym jest Trigon Dom Maklerski SA)