Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Możliwość zgłaszania się banków do udziału w restrukturyzacji SKOK im. Mikołaja Kopernika

Data aktualizacji:

24 września 2014 r.

W dniu 22 września 2014 r. doręczono podjętą jednogłośnie przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 września 2014 r. 1 decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie możliwości wydania decyzji o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach albo jej wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową, za zgodą kasy przejmującej, wszczętego na podstawie art. 74c ust. 3 w związku z art. 74c ust. 4 w zakresie, w jakim wskazuje przesłankę wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 74c ust. 3 ustawy skok.

Wobec stwierdzenia, że w sektorze SKOK nie ma kasy spełniającej ustawowe warunki  udziału w restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie, Komisja upoważniła Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego do wszczęcia w dniu 24 września 2014 r. postępowania administracyjnego w sprawie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok.

Jednocześnie, kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności procesu, KNF w terminie 14 dni oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach. Banki mogą zgłaszać zainteresowanie do KNF do dnia 8 października 2014 r. włącznie.

_______________________________
1 W głosowaniu KNF uczestniczyli: A.Jakubiak – Przewodniczący KNF, W.Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego KNF, W.Koziński – Wiceprezes NBP, J.Męcina – Przedstawiciel MPiPS.

Do pobrania

Możliwość zgłaszania się banków do udziału w restrukturyzacji SKOK im. Mikołaja Kopernika

plik .pdf, 87,8kB
Pobierz