Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze 147. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 stycznia 2012 r.

Data aktualizacji:

24 stycznia 2012 r.


1. W sto czterdziestym siódmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Maciej H. Grabowski – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pani Ewy Jac na Członka Zarządu Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych SA.

3. Komisja zapoznała się z informacjami o:

• sytuacji banków w okresie od stycznia do września 2011 r.,
• stanie sektora ubezpieczeń po III kwartałach 2011 r.,
• rynku funduszy emerytalnych w III kwartale 2011 r.,
• działalności inwestycyjnej funduszy emerytalnych w okresie 30 września 2008 r. – 30 września 2011 r.,
• programach reasekuracji katastroficznej zakładów ubezpieczeń na 2012 r.

4. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 7 lutego 2012 r.
• 21 lutego 2012 r.
• 6 marca 2012 r.
• 20 marca 2012 r.
• 3 kwietnia 2012 r.

 

Do pobrania

Komunikat ze 147. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 stycznia 2012 r.

plik .pdf, 132,6kB
Pobierz