Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze 146. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 10 stycznia 2012 r.

Data aktualizacji:

1. W sto czterdziestym szóstym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Maciej H. Grabowski – Przedstawiciel Ministra Finansów1,
• Pani Czesława Ostrowska – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej2,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Stanisława Grądziela na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu,
• Pani Agnieszki Wołoch na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim.

3. Komisja jednogłośnie nałożyła na X – Trade Brokers Dom Maklerski SA karę pieniężną w wysokości 300 tysięcy złotych za istotne naruszenie art. 105 ust. 1 pkt 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, poprzez stosowanie w okresie od grudnia 2009 r. do czerwca 2011 r. współczynników delta obliczonych za pomocą własnych modeli wyceny opcji bez uzyskania zgody KNF.

4. KNF zapoznała się z informacjami o:

• polityce nadzorczej wobec oddziałów instytucji kredytowych prowadzących działalność na terytorium RP,
• wynikach BION zakładów ubezpieczeń/ reasekuracji za 2010 r.,
• zadaniach w ramach projektu Wypłacalność II,
• procesach przedaplikacyjnych modeli wewnętrznych krajowych zakładów ubezpieczeń,
• wynikach ankiety na temat własnej oceny ryzyka i wypłacalności oraz zarządzania ryzykiem (ORSA) w działalności zakładów ubezpieczeń/ reasekuracji,

5. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 24 stycznia 2012 r.
• 7 lutego 2012 r.
• 21 lutego 2012 r.
• 6 marca 2012 r.
• 20 marca 2012 r.
• 3 kwietnia 2012 r.

 _________________________________

Pan M. Grabowski nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2 i 3.
Pani Cz. Ostrowska nie brała udziału w omawianiu spraw opisanych w pkt 4 c – g.

Do pobrania

Komunikat ze 146. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 10 stycznia 2012 r.

plik .pdf, 171,1kB
Pobierz